دوره و شماره: دوره 1389، شماره 244، تیر 1389 
2. نسیم و نوازش

علی باباجانی


3. ولادت حضرت عباسع

دوستدار ساناز احمدی


6. چشمه چشمه نور

محمدحسین فکور


18. بی‌خوابی

سید ناصر هاشمی


23. گوناگون

سید مهدی حسینی


26. آیینه‌ی شکوه

سید علی اکبر رضوی


29. کاغذ

آرزو رمضانی


32. خبر ماه

سید مهدی حسینی


34. قند پارسی

سید مهدی حسینی


41. کوچه یخی

فرید نیکزاد