دوره و شماره: دوره 1392، شماره 285، آذر 1392 
2. صفحه‌ی خدا

سید ناصر هاشمی


4. قصه‌های قرآن

مجید ملامحمدی


14. جاده‌ی بهشت

مجید ملامحمدی


15. پرنده‌های بی‌حسرت

فریبرز «آشنا» لرستانی


16. چهارده برگ

بیژن شهرامی


30. تابلو اعلانات

سید ناصر هاشمی


33. اتاق مشاور

مهدیس حسینی


35. جدول انگلیسی - فارسی

بیدگلی حسین کریمشاهی


39. کارخونه‌ی یخ

سید ناصر هاشمی