دوره و شماره: دوره 1391، شماره 269، مرداد 1391 
4. خودمانی

آبادی انسیه نوش


5. ماهِ کوفه

محمد گودرزی‌دهریزی


6. تا تو بودی

طیبه شامانی


7. توت

عباسعلی سپاهی‌یونسی


8. مشق شعر

رودابه حمزه‌ای


9. تو می‌رسی

منیره هاشمی


13. در بوستان قرآن

مجید ملامحمدی


16. گزارش

نژاد نعیمه جلالی؛ زیتا ملکی


18. تلخ وشیرین

قاسم رمضانی


21. دل‌نوشته‌ها

ناهید رحیمی؛ ناهید رحیمی


22. داستان

رفیع افتخار


24. معرفی کتاب

فریبا دیندار


30. اتیوپی

عصمت شهبازی


32. آسمانه/می‌آیی...

سعادت سادات جوهری


36. آسمانه/شکلات تلخ

نیا ریحانه احمدی


37. آسمانه/مزاحم تلفنی

مریم فقیه‌محمود