مشق شعر


 

گاهی تصور می‌کنم

یک آسمان آبی‌ام

سرشار از پرواز و پر

لبریز از شادابی‌ام

***

گاهی تصور می‌کنم

یک کوه سخت و سنگی‌ام

از این همه دوری و غم

لبریز از دلتنگی‌ام

***

وقتی تو را در خانه‌ی

قلبم تصور می‌کنم

یک دفتر صدبرگ را

با یاد تو پُر می‌کنم

***

مشق شبم را یاد تو

یک شعرِ زیبا می‌کند

چشمانِ تو شعر مرا

در کوچه پیدا می‌کند.
CAPTCHA Image