درخشان‌تر از الماس

نویسنده


 

* کار امروز را به فردا مگذار، هر روز تکلیف خود را دارد.

رسول اکرم(ص)

* انسان به گفتارش سنجیده و به رفتارش ارزیابی می‌شود.

امیرالمؤمنین علی(ع)

* بدترین و خطرناک‌ترین کلمات این است: همه این‌جوری‌اند.

تولستوی

* اگر می‌بینی کسی به تو لبخند نمی‌زند، علت را در لبان فروبسته‌ی خود جستجو کن.

دیل کارنگی

* در بین مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم ‌شده است، زیرا همه فکر می‌کنند که به اندازه‌ی کافی عاقل‌اند.

دکارت

* بالاتر از همه‌ چیز این است که با خودمان صادق باشیم.

شکسپیر

* یا چنان‌ نمای که هستی، یا چنان باش که می‌نمایی.

بایزید بسطامی

* پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، بلکه آن است که بعد از هر زمین‌خوردنی دوباره برخیزی.

گاندی

* انسان برای پیروزی آفریده شده است، او را می‌توان نابود کرد، ولی نمی‌توان شکست داد.

همینگوی

* آن‌که می‌خواهد روزی پریدن آموزد، ابتدا باید ایستادن، راه‌رفتن، دویدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کنند.

نیچه

* خدا روزی‌دهنده‌ی همه‌ی پرندگان است، امّا روزیِ آن‌ها را داخل لانه نمی‌ریزد.

هالند

* موفقیت به دست‌آوردن چیزی است که دوست داری، و خوشبختی دوست‌داشتن چیزی است که به دست آورده‌ای.

گوته

* برای آن‌که کاری ناممکن امکان‌پذیر گردد، دیدگان دیگری لازم است، دیدگانی نو.

یونگ

* نباید از خسته‌بودن خود شرمنده باشی، بلکه باید سعی کنی خسته‌آور نباشی.

هیلزم هام

* همه‌ی مردم را بعضی مواقع می‌توان فریفت و بعضی از مردم را برای همه‌ی عمر، ولی نمی‌توان همه‌ی مردم را برای همه‌ی عمر فریب داد.

تامس هریس
CAPTCHA Image