سفره‌ی خدا

نویسنده


 

با صدای صبح

از مناره‌ها

سفره‌ی غذای ما

بسته می‌شود

روبه‌رو

ولی

سفره‌ی خدا

گشوده است
CAPTCHA Image