دوره و شماره: دوره 28، آذر 96 - شماره پیاپی 333، آذر 1396، صفحه 1-52 

صفحه خدا

2. اى نور!

صفحه 2-2

اى نور!


مقاومت و دفاع مقدس

8. به مناسبت پنجم آذر، روز بسیج

صفحه 14-15

به مناسبت پنجم آذر، روز بسیج


مقاومت و دفاع مقدس

12. روزهای جنگ و باران

صفحه 24-25

روزهای جنگ و باران


دانستنیها

13. حرف‌های ناگفته

صفحه 26-27

حرف‌های ناگفته


طنز

15. کلاه گم شده

صفحه 30-33

کلاه گم شده


داستان

17. تک‌خال

صفحه 38-39

تک‌خال