دوره و شماره: دوره 1388، شماره 23، فروردین 1388 
1. گوناگون

آیینه اسکندر


2. گفت و گو

ابراهیم زارعی


4. روز تولد شهیدِ عشق

دوستدار ساناز احمدی


5. ضرب‌المثل

آملی سید ‌محسن موسوی


8. چشمه و دریا

غلام‌رضا میرزایی


9. اجتماعی

رستم فاطمه مشهدی


10. سبزینه

فریبا دیندار


11. داستان

محدثه رضایی


13. نگاه امید

محمدحسین فکور


14. روزی روزگاری

وهاب محمود پور


34. کوچه اول

نسیم آسمانی


35. کوچه دلگشا

نفیسه فروغی‌راد