دوره و شماره: دوره 1388، شماره 24، شهریور 1388 
1. آسمانه - سبزینه

محدثه اسفندیاری؛ محدثه اسفندیاری


2. داستان

محدثه رضایی؛ محدثه رضایی


5. سنگر به سنگر

اکرم باریکلو


7. مقاله

حزین لاهیجی


8. ای قدس عزیز

دوستدار ساناز احمدی


9. قلب سنگی

سید احمد مدقق


11. دم خروس

آملی سید ‌محسن موسوی


12. ورزشی

سید مهدی حسینی


16. گزارش

علی‌ محمد محمدی


18. روزی روزگاری

مجید ملامحمدی


26. بقعه‌ی پیربُکران

نگار سادات رحمتی