دوره و شماره: دوره 20، شماره 24، شهریور 1388 
آسمانه - سبزینه

محدثه اسفندیاری؛ محدثه اسفندیاری


داستان

محدثه رضایی؛ محدثه رضایی


مقاله

حزین لاهیجی


ای قدس عزیز

دوستدار ساناز احمدی


قلب سنگی

سید احمد مدقق


دم خروس

آملی سید ‌محسن موسوی


ورزشی

سید مهدی حسینی


گزارش

علی‌ محمد محمدی