دوره و شماره: دوره 19، اسفند-228-1387 - شماره پیاپی 228، اسفند 1387 
داستان ترجمه

شیرین سلیمی؛ شیرین سلیمی


ولادت حضرت زینبس

دوستدار ساناز احمدی


باغبان الفبا

دوستدار ساناز احمدی


ننه‌ها

محسنی عباس قدیر


نگران

فریبا دیندار


نگاه امید

محمدحسین فکور


جوانه

مرتضی دانشمند


داستان قاضی

تی‌ پریس کاترین