دوره و شماره: دوره 1387، شماره 20، اسفند 1387 
1. داستان ترجمه

شیرین سلیمی؛ شیرین سلیمی


5. سنگر به سنگر

اکرم باریکلو


6. ولادت حضرت زینبس

دوستدار ساناز احمدی


7. باغبان الفبا

دوستدار ساناز احمدی


9. ننه‌ها

محسنی عباس قدیر


10. آخرین روزها

علی باباجانی


13. نگران

فریبا دیندار


15. نگاه امید

محمدحسین فکور


16. جوانه

مرتضی دانشمند


25. داستان

هاجر زمانی


26. داستان قاضی

تی‌ پریس کاترین