کلیدواژه‌ها = مجله‌ی علمی نجوم مجله‌ی پرشین هورس مجله‌ی سای تک (مجله علم و فناوری)
آشنایی با چند مجله‌ی مجازی

دوره 32، خرداد 375، خرداد 1400، صفحه 26-27

آشنایی با چند مجله‌ی مجازی