خدای همیشه آنلاین

10.22081/hk.2022.72639

خدای همیشه آنلاین


صفحه‌ی خدا

خدای همیشه آنلاین

هاجر زمانی

آن آقایی که توی خیابان سوار بر موتور بود، موقع تصادف تو را بلند صدا زد، آدم‌هایی که به طرفش دویدند تا کمکش کنند، حتی دکتر اورژانس هم تو را صدا زد. گفت: «خدا بهتان خیلی رحم کرده که سرتان آسیب ندید.»

آن موقع که مادربزرگ توی بیمارستان سِرُم می‌زد، توی دلم تو را صدا می‌زدم و از تو کمک می‌خواستم. دلم می‌خواست کرونای مادربزرگ زودتر خوب شود و سرفه نکند.

آن موقع که آبجی منتظر جواب کنکور بود، تو را صدا زدم. خواستم که آبجیِ زرنگم جواب زحمت‌هایش را بگیرد و خوش‌حال شود.

آن‌وقت که بابا بی‌کار شد و حالش خوب نبود و هی می‌رفت روی پشت‌بام و تند تند سیگار دود می‌کرد، مامان تو را صدا می‌زد، می‌گفت: «خدایا! امید مَردم را ناامید نکن!»

خدای مهربانم ممنون که همیشه آنلاینی و حواست به ما هست.

«هرگاه او را (با صدای بلند) ندا کنی، ندایت را می‌شنود و آن‌گاه که با او (به آهستگی) نجوا نمایی، از نجوایت آگاه است.»

منبع: نهج‌البلاغه، نامه‌ی 31

CAPTCHA Image