یادداشت‌های یک کتاب‌دار کتاب قورت داده

10.22081/hk.2022.72613

یادداشت‌های یک کتاب‌دار کتاب قورت داده


کاریکلماتور

یادداشت‌های یک کتاب‌دار کتاب قورت داده

محمدحسین بهرامی‌کشکولی

کتابدار کتابخانه‌ی روستای جایدشت فارس

* اگر آدم‌ها قول بدهند گول نخورند؛ کتاب‌های روان‌شناسی هم قول می‌دهند نصیحت نکنند.

* هزینه‌ی پرحرفیِ کتاب‌ها را، درخت‌ها پرداخت می‌کنند.

* هنوز هم زمان مطالعه، آدم‌ها در مقابل کتاب‌ها سَر خَم می‌کنند.

* با پدیده‌ای نوظهور به نام «کتاب نخوان‌های همه چیزدان» مواجهیم.

* بی‌صدا نجوا کردن، شرط کتاب بودن است.

* کتاب‌های مناسب کم نیستند؛ فقط فاصله‌ی اجتماعی را رعایت کرده‌اند.

* خواننده‌ی زرنگ در قدم اول، از کتاب شناسنامه می‌خواهد.

* پدرم تلفیق رمان‌های پلیسی و عاشقانه در یک جلد بود.

* کتاب چون در خودش تاب دارد، می‌تواند محلی برای تفریح باشد.

CAPTCHA Image