خشک‌ترین بیابان دنیا

10.22081/hk.2022.72493

خشک‌ترین بیابان دنیا


شهر فرنگ

خشک‌ترین بیابان دنیا

عصمت شهبازی

بیابان «آکاتاما» خشک‌ترین منطقه‌ی جهان است. این بیابان در سه کشور شیلی، پرو و بولیوی قرار دارد. این منطقه با کوه‌های بلندی احاطه شده و به خاطر همین اجازه‌ی رسیدن ابر به آسمان این منطقه را نمی‌دهند. بعضی از دانشمندان می‌گویند خاک این بیابان، شبیه خاک مریخ است.

در بیابان آکاتاما گاهی سال‌های سال هیچ بارانی نمی‌بارد؛ اما زمانی که بارانی در منطقه ببارد، گل‌های فراوانی در آن‌جا می‌روید که باعث می‌شود گردش‌گران برای دیدن زیبایی‌های آن منطقه هجوم بیاورند.

در آکاتاما نقطه‌ای وجود دارد که اسکلت ده‌ها نهنگ در آن‌جا روی هم انباشته شده است. در ظاهر میلیون‌ها سال پیش آن‌جا دریای وسیعی بوده که آبزیان زیادی در آن زندگی می‌کردند. محققان می‌گویند علت مرگ نهنگ‌ها خوردن جلبک‌های مسموم است.

CAPTCHA Image