روز خدا

10.22081/hk.2022.72137

روز خدا

سیداحمد میرزاده

روزی پُر از شادی

روزی پُر از لبخند

یک روز تاریخی

یک روزِ بی‌مانند

 

روزی که در هر جا

شور و نشاطی بود

روزی که هر حرفی

با خنده قاطی بود

 

روز شکستِ شب

با خنده‌ی خورشید

روحِ خدا آن را

روز خدا نامید

 

از بوق ماشین‌ها

از شورِ آدم‌ها

آهسته وا می‌شد

برفِ شبِ غم‌ها

 

خورشید می‌خندید

بر مردمِ میهن

روزِ طلوعِ مهر

بیست و دوی بهمن

CAPTCHA Image