کتاب‌داری که می‌خندد

10.22081/hk.2021.72069

کتاب‌داری که می‌خندد


نثر ادبی

کتاب‌داری که می‌خندد

یادداشت‌هایی کوچک برای مخاطبانی بزرگ.

محمدحسین بهرامی‌کشکولی

استان فارس، روستای دوستدار کتاب

* فریاد کتاب‌های تصویری، شنیدنی نیست.

* باید کتاب‌های علمی را به قدم‌ زدن در پارک دعوت کرد و چند روزی مدیریت جهان را به کتاب‌های ادبی و هنری سپرد.

* کتاب معجزه‌ی کلمات است.

یکی از اعضای کتاب‌خانه، کتاب روان‌شناسی‌ای امانت برد و برنگرداند؛ وقتی تماس گرفتم و از او خواستم برگرداند گفت؛ پولشو از زیگموند فروید بگیر، من بیمارم.

* کتاب‌هایم کوه پشت سرم و رؤیاهایم: آسمان مقابلم.

* کتاب نمی‌تواند بازی کند، ولی می‌تواند بازی خیلی‌ها را تغییر بدهد.

 

CAPTCHA Image