گفتمان بدون مرز

10.22081/hk.2021.72059

گفتمان بدون مرز


کمیک استریپ

گفتمان برون مرزی!

سیدناصر هاشمی

1- تصویر دو نفر از دو کشور مختلف، یکی‌شان لوله تفنگش را گذاشته روی دماغ دیگری.

حباب بالای سر مرد تفنگ به دست: با زبان خوش می‌آیی گفتمان کنیم یا نه؟

2- تصویر دو نفر از یک کشور. یکی‌شان بالای سر تعدادی اسلحه ایستاده و دیگری روی میز نشسته.

حباب بالای سر مرد ایستاده: به نظر تو با کدام اسلحه گفتمان کنیم؟

3- تصویر چند مرد گرسنه و فقیر. و یک آمریکایی که ایستاده و دارد برای آن‌ها سخنرانی می‌کند.

حباب بالای سر مرد آمریکایی: ببینید عزیزانم من اهل گفتمانم. حالا از طریق گفتمان مشخص کنید که کدام بمب را بریزم روی سرتون؟

4- تصویر: دور یک میز همه‌ی افراد کت شلواری و خوش‌تیپ نشسته‌اند. میز هم پر از خوراکی است، خصوصاً مرغ سرخ شده.

حباب بالای سر یکی از افراد چاق: فکر می‌کنم باید چند جلسه این گفتمان را ادامه بدیم.

5- تصویر یک مرد که زیر باتوم چند نفر کت شلواری گیر افتاده:

حباب بالای سر مرد کتک‌خور: ای بابا، چرا هر دفعه گفتمان شما عوض می‌شه؟ ضمناً گفتمان یکی‌تون خیلی درد داره.

6- تصویر: در یک اتاق همه‌ی افراد اتاق مشغول دعوا و کتک‌کاری هستند. بنری بالای جلسه زده شده: روز بزرگ‌داشت گفتمان.

CAPTCHA Image