دانه های مهربانی

10.22081/hk.2021.71973

دانه های مهربانی


صفحه‌ی خدا

دانه‌های مهربانی

نوید صنعتی

شب یلدا که می‌شود مامان انارها را دانه‌دانه می‌کند و بابابزرگ هم توی کتاب‌خانه دنبال دیوان حافظ می‌گردد تا شب که همه دور هم جمع شدیم فال حافظ بگیریم.

مامان‌بزرگ به یاد قدیم‌ها کرسی پهن کرده است و حالا شال می‌بافد که در زمستان به ما هدیه دهد.

قرار شده بابا هم زودتر بیاید. شب که می‌شود بابابزرگ برای‌مان از شب یلدا می‌گوید و خاطرات شیرینش را مثل یک قاچ هندوانه آبدار و خوش‌مزه تعریف می‌کند.

شب یلدا بهانه‌ای می‌شود تا ما آدم‌ها تمرین کنیم امید و صفا در فکرمان جوانه بزند و مهر و محبت در جان‌مان بشکفد. همین دانه‌های مهربانی کنار هم تسبیح عشق می‌شود تا دنیا جای بهتری برای زندگی بشود.

خدایا شکرت که به ما فرصت با هم بودن را می‌دهی تا ما بتوانیم در جشن زندگی حاضر بشویم.

CAPTCHA Image