رنگین‌کمان زمینی

10.22081/hk.2021.71801

رنگین‌کمان زمینی


رنگین‌کمان زمینی

نوید صنعتی

پاییز با برگ‌های رنگ‌رنگی و صدای خش‌خش‌اش دلچسب است و کسلی را با رنگ‌های گرم و تند دور می‌کند. با خودم می‌گویم برگ‌های رنگارنگ پاییزی چه‌قدر شبیه رنگین‌کمانی است که بعد از باران در دل آسمان نقش می‌بندد؛ با این تفاوت که این بار خدا رنگین‌کمان را همین‌جا روی زمین پهن می‌کند تا فکر نکنیم برای دیدنش همیشه باید به آسمان نگاه کنیم؛ چون می‌توانیم همین‌جا در وسط دنیا و روی زمین او را ببینیم و در قلب‌مان حسش کنیم.

خدایا شکرت که هم در کنج زمین و هم در طاق آسمان اجازه داده‌ای که تماشایت کنم!

CAPTCHA Image