فهرست سلام بچه‌ها آذر 1400 (شماره مسلسل 381)

10.22081/hk.2021.71800

فهرست سلام بچه‌ها آذر 1400 (شماره مسلسل 381)


فهرست سلام بچه‌ها آذر 1400 (شماره مسلسل 381)

صفحه‌ی خدا/ رنگین‌کمانِ زمینی/2

سرمقاله/ وقتی که گفت‌وگو جای جنگ را می‌گیرد!/4

گفت‌وگو در دین/ خبرچینِ دانا!/6

شعر/9

گفت‌وگو/ هیچ تعطیلی ندارم، حتی روزهای تعطیل!/10

داستان/ کشف ترسناک!/12

چند لطیفه متناسب با آب و هوای سردسیری/16

ایران‌گردی/ روستای مُنشیان و آدم‌هایش/18

شعر/ چهار راه – یک راز آبی - پرستار/20

آسمانه/21

هدف من- یه کم این‌ورتر...- مادر- لبخند آب- آواز سرزمین

گفت‌وگو در ادبیات کهن/ فرار از شکست!/26

کمیک استریپ/ رعایت اخلاق در گفت‌وگو/28

داستان/ خاطرات دوره‌ی کرونا/30

تاریخچه/ چترها را باید بست/32

گفت‌وگو در قرآن/ روزی که آب از تنور فوران کرد!/34

شهر فرنگ/ شمالی‌ترین پایتخت دنیا/36

گزارش/ سینمایی که فقط موزیک است!/38

داستان/ رنگین‌کمان/40

فرم اشتراک/43

شعر/ یلدا/44

CAPTCHA Image