ببار- تقویم

10.22081/hk.2020.71759

ببار- تقویم


ببار

فاطمه انصاری‌پور- اصفهان

آسمان ابری دلم، ببار

باز بر شکوفه‌های تازه‌ی عطش‌زده

تا که شادمان شود

نوبهار نورسیده‌ی زمین

تا که با صدای پای تو شود تمام

غصه‌ی ز هم گسسته‌ی دلم

 

تقویم

مینو گودرزی- 14ساله- بروجرد

نگاهش به کوچه

پر از انتظار است

شبیه گلی سرخ

به دست خزان و به دور از بهار است

شده همدم او دو عکس قدیمی

از آن روزهای قشنگ و صمیمی

شب و روز

سرگرمی او شده

نشستن لب پنجره

صدای بنان از ؟؟؟ رادیو

و گاهی فرار از دل غصه‌ها

تمام امیدش شده جمعه‌ها

که شاید بیایند مهمانی‌اش بچه‌ها

نگاهش به تقویم و به ثانیه

دل بی‌قرارش شده مثل رود

وای کاش هر روز او جمعه بود

CAPTCHA Image