ما پیام‌‌بریم

10.22081/hk.2021.71739

میانبر

ما پیام‌‌بریم

علی باباجانی

گوشی‌اش را نگاه کن. یک قسمت دارد به اسم پیام‌ها. گوشی، پر از پیام است: «پیام‌های گفتاری، نوشتاری و دیداری.»

قبلاً در گوشی فقط سیستم پیامک بود؛ ولی حالا این سیستم، گسترده و پیچیده شده. قبلاً با «کلمه» سروکار داشتیم؛ ولی الآن علاوه بر کلمه، با تصویر و صدا هم سروکار داریم. پس گوشی هم یک پیام‌بر است؛ پیام‌بر و پیام‌آور. گوشی، پیام تو را می‌برد و پیام دیگری را می‌آورد. اصلاً هر چیزی در این دنیا پیام دارد. به یخچال نگاه کن! به جاوربرقی نگاه کن! به تلویزیون نگاه کن! با صدای‌شان و با کارهای‌شان به ما پیام می‌دهند. آیا می‌دانی چگونه این پیام را می‌دهند؟ اگر به برق وصل باشند، می‌توانند به تو پیام بدهند که ما داریم کار می‌کنیم. اگر هم به برق وصل نباشند، به تو این پیام را می‌دهند که ما خاموشیم و مثل مُرده هستیم.

ما با این همه اشیا، جانور، گیاه و موجودات زمینی و آسمانی فرق داریم. خیلی فرق داریم. می‌دانی چه فرقی داریم؟ ما پیام‌بر واقعی هستیم؛ چون اشرف مخلوقاتیم. سیم ما به نور مطلق وصل است؛ نوری که همه‌ی روشنایی دنیا از اوست. ما به اقیانوسِ خیلی خیلی خیلی بزرگی وصل هستیم که انتهایی ندارد. ما به نوری وصل هستیم که پر از انرژیِ بی‌نهایت است و آن نور، خداست. خدا وقتی که ما را آفرید، قسمتی از خودش را در ما گذاشت. خودش می‌گوید، من از خودم در شما دمیدم.

پس من و تو که حالا هستیم و زندگی می‌کنیم، قسمتی از روح خدا را در وجودمان داریم. وقتی که به این قضیه فکر می‌کنیم، چه‌قدر حال‌مان خوب می‌شود؟ خدایی که مهربان و بخشنده و بخشاینده و هزاران صفت‌های خوب دارد از روح خودش در ما گذاشته، پس ما می‌توانیم صفت‌های خوب خدا را داشته باشیم.

حالا که فهمیدم قسمتی از روح خدا در وجود من است و فهمیدم که من یک پیام‌بر کوچکم، باید فکر کنم ببینم در این دنیا این پیامبر کوچک چه کار باید بکند؟

پیامبران بزرگ برای خودشان رسالتی داشتند. رسالت‌شان این بود که پیام خدا را به مردم می‌رساندند؛ پیام‌های مهربانی، صلح، دوستی و زندگی زیبا و عالی.

حالا تو هم باید در مسیر حرکت پیامبران قدم برداری. فرقی ندارد. زن باشی یا مرد. کودک باشی یا بزرگ، فقیر باشی یا ثروتمند، بی‌کار باشی یا صاحب کسب و کار، دانشجو باشی یا دانش‌آموز. مهم این است که فکر کنی که: من برای چه در این دنیا هستم؟ من کدام پیام خوب خدا را می‌خواهم به دوستان و اطرافیانم بدهم؟

وقتی به این فکر کنی، خدا سراغت می‌آید و تو را راهنمایی می‌کند. شاید هم یکی را بفرستد و پیام خدا را به تو بدهد. پس هر روز این را در ذهنت مرور کن.

اسم قشنگت را در جای خالی بگذار و تکرار کن. من،.......... برای هدفی به این دنیا آمده‌ام و خدا با آفرینش من برنامه‌ای داشته است.

قربان تو

پیام‌بر کوچک خدا

CAPTCHA Image