زندگی- عشق نیلوفر آبی - سیلی

10.22081/hk.2021.71667

زندگی- عشق نیلوفر آبی - سیلی


زندگی

فاطمه داودآبادی

امید

بال‌های پروانه است

در شبنم سکوت

روی سبزیِ برگ

نشسته

امید

قلب قاصدکی است

که میان خارها

گیر کرده

او همین‌جاست

لای دست‌های زندگی!

 

عشق نیلوفر آبی

تینا فتحی

خودش هست

سایه‌ی تنهایی

بی‌کسی

مرور می‌کند

خاطراتش را

آب

بوسه‌ی صدف

نوازش چشمه

و

نیلوفر آبی

کاش

تنگ بلوری می‌شکست

 

سیلی

علیرضا رضایی

سیلی خورد

شاخه

از باد!

جوانی‌اش را

باخت!

CAPTCHA Image