وقتی بعد از 760 سال صبرش تمام شد!

10.22081/hk.2021.71658

وقتی بعد از 760 سال صبرش تمام شد!


گفت‌وگو در قرآن

وقتی بعد از 760 سال صبرش تمام شد!

گفت‌و‌گوی حضرت هود با قوم عاد

عباسعلی متولیان

قرآن کتابی بر مبنای گفت‌وگو است؛ چون کتاب‌های آسمانی گفت‌وگوی خالق و مخلوق هستند. از طرفی خدا، برای هدایت مردم؛ پیامبرانش را فرستاد و پیامبران اساس رسالت‌شان بر گفت‌وگو بوده است.

 

- و به سوی قوم عاد، برادرشان «هود» را فرستادیم.(1)

حضرت هود در چهل سالگی به پیامبری رسید. قومش بت‌پرست بودند و بت‌هایی را هم‌نام بت‌های قوم حضرت نوح می‌پرستیدند. اسم قومش «عاد» بود. قوم عاد عرب و ساکن جزیره‌العرب بودند. آن‌ها قبل از این‌که حضرت هود به پیامبری برسد، او را به درست‌کاری قبول داشتند؛ اما همین که آن‌ها را به ترک پرستش بت‌ها و به سوی یکتاپرستی دعوت کرد، با او مخالفت کردند. قوم عاد مردمی بلندقامت، قدرتمند و درشت‌هیکل بودند. آن‌قدر لج‌بازی کردند و با حضرت هود و خدای یکتا دشمنی کردند که حضرت هود بعد از 760 سال دعوت به یکتاپرستی، صبرش به سر رسید و از خدا خواست تا آن‌ها را دچار عذاب کند. خداوند که بارها به آن‌ها هشدار داده بود، دچار عذاب‌شان کرد؛ قوم عاد از بین رفتند و سرزمین‎شان نابود شد؛ طوری که هیچ اثری از آن‌ها نماند.

قسمت‎هایی از گفت‎وگوهای حضرت هود با قومش (براساس ترجمه‌های مختلف قرآن) را در این‎جا بخوانید:

***

- ای مردم! خداوند یکتا را بپرستید؛ چون خدای یکتا تنها خدایی است که شما باید پرستش کنید. این‌که بت‌ها و چیزهای دیگر را به جای خدای یکتا می‎پرستید، یک دروغ بزرگ است و شما که این کار را می‌کنید دروغ‎گو به حساب می‌آیید.(2)

- ای هود! برای ما دلیل روشنی که ما خوش‎مان بیاید، نیاوردی!(3)

- ...

- ...

- ای قوم عاد! من از شما برای رساندن پیام خداوند و انجام رسالتم، پاداشی نمی‌خواهم، پاداش من فقط بر عهده‌ی کسی است که مرا آفریده است، آیا عقل خود را به کار نمی‌اندازید و اندیشه نمی‌کنید!؟(4)

- با این حرف‎های تو ما هیچ وقت خدایان خودمان را رها نمی‎کنیم! و اصلاً به تو ایمان نمی‌آوریم!(5)

- ...

- ...

- ای قوم عاد! از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، بعد هم به سوی او باز گردید تا از آسمان بر شما رحمت فراوان و باران پی‌درپی بفرستد، قوت و توانایی شما را افزایش بدهد و مانند گنه‌کاران از خداوند روی برنگردانید.(6)

- ما درباره‌ی تو فقط می‌گوییم، تو را بعضی از خدایان ما آسیب زده‌اند و عقلت را ربوده‌اند! به همین دلیل سخنان جنون‌آمیز و بی‌منطق می‌گویی!(7)

- ...

قوم عاد خواستند با وعده‌هایی هود را از دعوتش منصرف کنند و او را هم مثل خودشان بت‌پرست کنند.

- من خدا را شاهد می‌گیرم و شما نیز شاهد باشید که یقیناً از آن‌چه برای او شریک قرار می‌دهید، بیزار هستم.(8)

قوم عاد هود را تهدید کردند.

- حال که چنین است، همگی برای من فکر کنید، نقشه بکشید و نیرنگ بزنید و مرا مهلت ندهید! اما بدانید کاری از دست شما ساخته نیست!(9)

به او نسبت دیوانگی زدند و مسخره‌اش کردند.

- یقیناً من بر خداى یکتا که پروردگار من و شماست توکل کردم. پروردگاری که هیچ جنبنده‌ای نیست، مگر این‌که او مهارش را به دست قدرت و فرمانروایی خود گرفته است، و البته پروردگار من در کار بندگان به راه راست است.(10)

اما با همه‌ی این حرف‌ها قوم عاد اصلاً حرف‌های هود را جدی نگرفتند و دشنامش می‌دادند.

- پس در صورتی که از پذیرفتن دعوتم خودداری کنید، ضررش متوجه خود شماست. من پیام خود را به شما رساندم و آن‌چه را برای آن به سوی شما آمده بودم ابلاغ کردم، شما اگر نپذیرید، پروردگارم قومی غیر شما را جایگزین شما می‌کند تا آن را بپذیرند؛ و این را بدانید که شما به خداوند یکتا ضرری نمی‌زنید، چون پروردگار من نگه‌دار هر چیزی است.(11)

- ...

***

- هنگامی که فرمان ما بر عذاب آنان- قوم عاد- فرا رسید، هود و کسانی را که به او ایمان آورده بودند با رحمتی از سوی خود نجات دادیم و از عذابی سخت – که قوم عاد دچارش شدند- رهایی بخشیدیم.(12)

 

پی‌نوشت:

1- هود، آیه‌ی 50.

2- همان.

3- هود، آیه‌ی 53.

4- هود، آیه‌ی 51.

5- هود، آیه‌ی 53.

6- هود، آیه‌ی 52.

7- هود، آیه‌ی 54.

8- همان.

9- هود، آیه‌ی 55.

10- هود، آیه‌ی 56.

11- هود، آیه‌ی 57.

12- هود، آیه‌ی 58

 

CAPTCHA Image