زباله در شهر

10.22081/hk.2021.71403

زباله در شهر


کمیک استریپ

زباله در شهر

سیدناصر هاشمی

1- فضای شهر هم مثل خانه‌ی ماست. در آن زباله نریزیم.

حباب بالای سر مرد راننده: «من تو خونه‌ی خودم هم همین‌جوری هستم.»

2- آدم باشعور زباله بر زمین نمی‌ریزد.

حباب بالای سر همان مرد: «ما بی‌شعوریم... هه... هه... هه...»

3- یک شهروند خوب زباله را از روی زمین برمی‌دارد.

حباب بالای سر پسرک: «باید این همه زباله را جمع کنیم؟ می‌شه ما هم شهروند خوبی نباشیم؟»

4- شهر برای همه است. در تمیزی آن کوشا باشیم.

حباب بالای سر آن مرد: «من می‌دونم شهر برای همه است، آن‌قدر زباله می‌ریزم که به همه برسه!»

5- زباله‌های شهری ممکن است به حیوانات هم آسیب بزنند.

حباب بالای سر پیرزن: «این‌ها آشغال سبزی است. برای حیوانات هم ضرر ندارد.»

6- وقتی زبان خوش حالی‌تان نمی‌شود باید بگوییم: «بی‌شعور، زباله نریز!»

حباب بالای سر جاهل: «با من بودی؟ روت زیاد شده نویسنده‌ی دوزاری.»

CAPTCHA Image