راه خانه‌ی تو

10.22081/hk.2021.71293

راه خانه‌ی تو


راه خانه‌ی تو

عبدالرضا صمدی

راه‌ها

جاده‌ها

کوچه‌ها

انتهای‌شان به خانه‌ی تو وصل می‌شود

بادها

راه خانه‌ی تو را همیشه صاف می‌کنند

خانه‌ی تو کعبه است

ابرها

گرد آن طواف می‌کنند

خانه‌ای که آفتاب

بر مدار آن طلوع می‌کند

آسمان آن

با ستاره روشن است

سر درش به نام حضرت علی مزین است

CAPTCHA Image