فهرست مرداد و شهریور 1400 سلام‌بچه‌ها شماره مسلسل 377-378

10.22081/hk.2021.71291

فهرست مرداد و شهریور 1400 سلام‌بچه‌ها شماره مسلسل 377-378


فهرست مرداد و شهریور 1400 سلام‌بچه‌ها

شماره مسلسل 377-378

سال سی‌ودوم، شماره 5

 

صفحه‌ی خدا/ همین که چراغی روشن است/2

سرمقاله/ همسایه‌ی مسجد الغدیر/4

شعر/ پر از نور- راه خانه‌ی تو/6

ایران‌گردی/ روستای دژکرد /8

معارف/ سیزده تیر در بدن سعید/10

کسب و کار/ فروشگاه اینترنتی/12

محیط زیست/ پرنده‌ای که در زمان خطر راه می‌رود!/14

چند لطیفه متناسب با آب و هوای مناطق سردسیری/16

داستان/ بچه‌ی سر راهی/18

آسمانه / ( شماره 248، سال بیست و نهم)

آقای راننده/ آهنگ امروز- لواشک- ماه تی‌تی/21

طنز/ دل‌نوشته‌ی یک دمپایی/25

اتاق مشاور/ پدر و مادرم همیشه با هم قهر هستند!/26

فیلم و سینما/ مرد شیرینِ بانمکِ دست‌وپا چلفتی!/28

داستان/ ماسکت رو بکش بالا!/30

تاریخچه/ تاریخ‌نوردی با دکمه‌ها/34

شعر/ دل کاکائی‌ام پیداست- آیه‌های سبز-رود- شعر بارانی.36

طنز/ اتفاق شیرین/38

کمیک استریپ/ زباله در شهر/40

نثر ادبی/ دکان شکر/42

فرم اشتراک/43

CAPTCHA Image