میوه‌های خوش‌رنگ بدهم

10.22081/hk.2021.71252

میوه‌های خوش‌رنگ بدهم


صفحه‌ی خدا

 

میوه‌های خوش‌رنگ بدهم!

 

سیده‌لیلا موسوی‌خلخالی

 

مثل بارگذاشتن آب‌گوشت و زیاد کردن شعله‌اش، دنیا هم در این فصل همین‌طور می‌شود؛ یعنی خود به خود که نه، تویی که داری این کارها را می‌کنی! درختت در بهار شکوفه زده و چون باید میوه دهد، اکسیژن و آب و مواد معدنی را به درخت می‌رسانی و زیر شعله‌ی دنیا را زیاد می‌کنی تا قشنگ پخته شود. زیبایی‌اش وقتی بیش‌تر است که از دل این کوره‌ی گرما، میوه‌هایی خوش‌رنگ و خوش‌مزه بیرون می‌آید؛ مثل انگور، گیلاس، قیصی و...

خدای نازنینم! در این گرما کاری کن من هم پخته شوم و میوه‌هایی خوش‌رنگ بدهم و طوری حرف بزنم، راه بروم و فکر کنم که دیگران هم من را دوست داشته باشند. درست مثل میوه‌های قشنگی که توی تابستان برای‌مان هدیه آوردی.

CAPTCHA Image