معرفی کتاب(صفجه اول)

10.22081/hk.2021.71247

معرفی کتاب(صفجه اول)


معرفی کتاب

 

فاطمه بختیاری

نام کتاب: امام امین

نویسنده: نرگس آبیار

ناشر: مهرک

آهسته گفت: «پس نمی‌خواهی برای بیرون آمدن خود از این سیاه‌چال چاره‌ای کنی؟ پسرعمویت هارون به من گفته است که سوگند خورده تو را رها نکند؛ مگر آن‌که از او طلب عفو و بخشایش کنی. حتی اگر نزد وزیرش یحیی برمکی نیز اقرار به گناه و تقاضای بخشش کنی، به اندازه‌ای که خلیفه پشت بر قسم خویش نکرده باشد، عذرت را خواهد پذیرفت و رهایت خواهد کرد.» دقایقی به سکوت گذشت. انتظار از چشمان مسیب‌بن زهیر می‌بارید. دستان امام را در دست گرفت و گفت: «خب، شما در جواب او چه گفتید؟» امام سر به آسمان بلند کرد و به آرامی گفت: «به او گفتم: چند روزی بیش‌تر تا اجلم باقی نمانده است. به هارون بگو هر روز که تو به عیش و عشرت می‌گذرانی، بر من به رنج و سختی می‌گذرد. این روزها به هر شکل تمام خواهد شد. به زودی خبر وفات من به تو می‌رسد و تو در فردای قیامت، در پیشگاه عدل الهی، بر زمین زانو می‌زنی و آن‌گاه معلوم می‌شود ظالم و ستم‌گر کیست.»

 

نام کتاب: با تو هوا خوب است

شاعر: محمود پوروهاب

ناشر: مهرک(سوره‌ی مهر)

این کتاب شامل شانزده شعر برای نوجوانان است. عناوینی چون خنده‌ی خدا، نارون، شکست و... برای شعرها گذاشته شده است. شعرهایی که حس زیبای نوجوانی را یادمان می‌اندازد.

خنده‌ی خدا

با همه/ آشنا گل است./ شادی زمین/ خنده خدا گل است./ قدر گل زیاد شد/ تا عسل/ تا گلاب شد/ راستی/ بار اول از کجا!/ گل برای دوست داشتن/ گل برای آشتی/ انتخاب شد؟

 

نام کتاب: یک راه کوتاه تا ماه

نام شاعر: شاهین رهنما

ناشر: پیدایش

کتاب «یک راه کوتاه تا ماه» تنوع موضوعات و قالب‌های شعری دارد. کتاب شامل ۲۸ قطعه شعر در قالب شعر نو آزاد نیمایی با مضامین گوناگون اجتماعی و وصف حال طبیعت است.

قلب من باغچه‌ای کوچک است/ خانه‌ی پروانه و سنجاقک است/ کاشکی / از دل من تا دل تو راه بود / فاصله کوتاه بود.

CAPTCHA Image