عکس ها پر از حرف هستند

10.22081/hk.2021.71238

عکس ها پر از حرف هستند


عکس‌ها پر از حرف هستند!

لعیا اعتمادی

روی دیوار اتاقم یک قاب عکس است. یک قاب عکس از جنگلی که زیر برف‌های سفید پنهان شده است. امروز که به قاب عکس روی دیوارم نگاه می‌کردم، با خودم فکر کردم، نوجوانی هم درست مثل یک قاب عکس است. عکس‌های توی قاب‌ها پر از حرف هستند؛ درست مثل ما نوجوان‌ها که پر از سؤال هستیم!

عکس‌ها با زبان بی‌زبانی به ما می‌گویند که دور حرف‌هایت یک قاب محکم و زیبا بکش و با آن‌ها با هر کسی حرف نزن! قابی که هر کس نتواند به راحتی آن را بشکند.

خدایا امروز از عکس‌ها یاد گرفتم که، مواظب قاب دلم باشم و حواسم باشد که هر چیز بی‌ارزش و دم‌دستی را توی قاب دلم نگذارم و چیزی را توی آن بگذارم که ارزش گذاشتن پشت قاب دلم را داشته باشد؛ درست مثل قاب روی دیوار اتاقم!

خدایا، ممنونم به خاطر قاب دلم!

CAPTCHA Image