عشق بابا- هوای دوستی

10.22081/hk.2020.71234

عشق بابا- هوای دوستی


هوای دوستی

طیبه شامانی( طناز)

روزهای‌تان پر از هزار آرزو

لحظه‌های‌تان پر از هزار رنگ

سبزِ مهربانی و

بنفش ِاشتیاق و شور

قرمز شکفتن و

سفید سربلندی و غرور

تا همیشه از شما

چشم بد به دور...

شاد و سرخوش و رها

زندگی کنید

در هوای صلح و دوستی

بچه‌ها پرندگی کنید

CAPTCHA Image