امروز چه کار کردی؟

10.22081/hk.2020.71110

امروز چه کار کردی؟


صفحه‌ی خدا

امروز چه کار کردی؟

طیبه رضوانی

 

زندگی فقط یافتن خود نیست، بلکه در واقع ساختن خود است.

از وقتی این جمله را خوانده‌ام دلم جور عجیبی برای فکر کردن به خیلی چیزها غنج می‌رود.

ذهن آدم هم عجب دنیای با مزه‌ای دارد خداجان!

تا می‌آیی احساس کنی کارت خیلی درست است و خیلی چیزها بلدی، یک دفعه یک جمله‌ی این‌جوری می‌گذارد جلوی چشمت و مجبورت می‌کند به کلی راه رفته و نرفته‌ی خودت فکر کنی.

خدایا! دفعه‌ی پیش قول دادم خودم را حسابی بشناسم تا بتوانم قشنگ‌تر زندگی کنم. از تو چه پنهان بعد از آن قول و قرار، فکر می‌کردم دیگر تمام راه را بلدم.

حالا آمدم بگویم خاطرت جمع! قول و قرار قبلی‌مان که سر جایش باقی ا‌ست، فقط با اجازه‌ات یک ماده، تبصره به آن اضافه می‌کنم.

تبصره:

قول می‌دهم همین‌جوری که مشغول پیدا کردن خودم هستم، حواسم به ساختن خودم هم باشد. اصلاً چه‌طور است هر روز دست خودم را بگیرم و خیلی مهربانانه توی چشم‌های خودم نگاه کنم و بپرسم: «امروز چه کار کردی که بهتر از دیروزت باشی؟»

CAPTCHA Image