ویژه‌نامه کتاب طنز بهار(4)

10.22081/hk.2020.71068

ویژه‌نامه کتاب طنز بهار(4)


ویژه‌نامه کتاب طنز بهار(4)

 

خانواده‌ی پر جمعیتی پشت یک ماشین پنهان شده‌اند. چند نفرشان بی‌سیمی به گوش گرفته‌اند. پدر خانواده از درختی بالا رفته، بی‌سیم به گوش دارد و به خانه‌ی روبه‌رو نگاه می‌کند. عینک دودی هم به چشم زده است. در حیاط خانه‌ی روبه‌رو، زن و مردی آرام و روی پنجه‌ی پا در وسط حیاط هستند و به سمت درِ خانه می‌آیند. مرد خانه رو به خانه کرده و انگشت اشاره‌اش را به علامت هیس روی دماغش گذاشته است.

مردی که روی درخت است پشت بی‌سیم می‌گوید: «مثل این‌که خونه هستند. در که باز شد، من اشاره می‌کنم و شما حمله کنید.»

CAPTCHA Image