خواب خیس-حرف توی حرف- بستنی-صبح عید- تولد باران

10.22081/hk.2020.71065

خواب خیس-حرف توی حرف- بستنی-صبح عید- تولد باران


خواب خیس

سمیه قبادی

(۱)

یک ناهار مشتیِ کنار هم

در خیال راحت پدر

بی‌خبر

آسمان برای ما

خواب‌های خیس دیده است

سیزده‌به‌در، هدر!...

 

حرف توی حرف

هادی خورشاهیان

بهار آمد زمستان باز شد رد

درِ هر خانه‌ای صد بار در زد

 

گُل و گنجشک خانه گرم صحبت

دوباره حرف توی حرف آمد.

 

بستنی

کمال شفیعی

تمام کوچه‌ها پر بود از برف

زمستان رفت و سرما را

کمی برد

بهار آمد

دهانش آب افتاد

شبیه بستنی با شادمانی

تمام برف‌های کوچه را خورد

 

صبح عید

مهدی فرج‌اللهی

بهار

از همه درختان بالا می‌رود

*

با یک گل

می‌توان دل بهار را به دست آورد

*

بهار را

در گلدان پس‌انداز می‌کنم

*

کاش گره سبزه‌ی عید

گره از ابروانت باز کند

*

قلبی که درون سینه دارم

گنجشک‌ترین صبح بهاری است

 

تولد باران

 

مرضیه تاجری

 

کشید دست نوازش

به گونه‌های درختان

بهار خانه به خانه

پس از تولد باران

 

سفید و صورتی و سرخ

شکفت بر تن آن‌ها

هزار حس بهاری

هزار خنده‌ی زیبا

 

بهار آمد و رقصید

میان کوچه‌ی باران

و برد با خودش آرام

دل تمام درختان

CAPTCHA Image