ماجراهای آقای فضا دوست

10.22081/hk.2020.71062

ماجراهای آقای فضا دوست


ماجراهای آقای فضادوست

سفینه‌ی خراب

سیدسعید هاشمی

یکی از فضایی‌ها: داداش چی شده؟

فضایی دوم: سفینه‌ات خراب شده؟

فضایی سوم: این‌جوری نمی‌شه. پاشو ما کمکت کنیم.

یکی از فضایی‌ها: بزن دنده دو، کمی که هل دادیم استارت بزن...

CAPTCHA Image