آخرین فرمانروا- گل کعبه- بهترین انسان ها- خواب خنده

10.22081/hk.2021.71042

آخرین فرمانروا- گل کعبه- بهترین انسان ها- خواب خنده


آخرین فرمانروا

مرضیه رشیدی

آخرین فرمانروا

می‌رسد با لشکرش

تاج الماس یخی

می‌درخشد بر سرش

 

زیر پایش فرش برف

پهن کرده آسمان

باد هورا می‌کشد

در صف درباریان

 

لشکر انبوه ابر

می‌شود همراه او

بهمن و اسفند و دی

خادم درگاه او

 

گل کعبه

 

سیدمحمدحسین نظاری

 

1

پر از ستاره می‌شود

دوباره آسمان شب

میان خانه‌ی خدا

گلی شکفته در رجب

2

گلی که با تبسمش

بهار زنده می‌شود

و با نگاهش آسمان

پر از پرنده می‌شود

3

گلی که باغ مکه را

پر از بهار می‌کند

جهان بی شکوفه را

شکوفه‌بار می‌کند

4

علی امیرمؤمنان

دلیر و پاک و باوفا

گلی شکفته در رجب

درون خانه‌ی خدا

 

بهترین انسان

منیره هاشمی

غار عاشق می‌شود

تا که می‌بیند تو را

باد عطرت را چه زود

می‌برد تا کوچه‌ها

 

بر زمین خشک ما

سوره‌ی باران بخوان

بهترین انسان بیا

باز هم قرآن بخوان

 

حرف هایت خوب خوب

هر چه تو گفتی قبول

این صدای قلبم است

دوستت دارم رسول

 

 

خواب خنده

سمیه قبادی

غصه با تو خواب خنده دیده بود

سایه، خوابِ نور

یک درخت

در حوالی بهار

در میان وعده‌های بی‌قرار

خوابِ یک پرنده دیده بود

آمدی که انجماد

از دل جهان‌مان به در شود

آمدی که روزهای سال‌مان

روزِ روشنِ پدر شود.

 

CAPTCHA Image