جدول

10.22081/hk.2020.71017

جدول


جدول

ابراهیم زارعی

افقی:

1. گریه – کتاب ناصر خسرو.

2. جنگ فرنگی- بی‌انتها- امیران.

3. رهبر معدوم حزب منحلّه‌ی کمونیست شوروی- شانه‌به‌سر- خلبان شهید دفاع مقدس.

4. پرگار- ضمیر فرانسوی- نادان.

5. از دامن او مرد به معراج می‌رسد- کمد- تیره- درجه حرارت بالای بدن.

6. کارش مسگری است- از اشکال هندسی- مظهر سبکی.

7. نقد نشده!- هادی الکتریسیته- استان حافظ و سعدی.

8. بسیار مهم- شکاف- از اذکار معنوی.

9. دردمندی- حرکتی در ورزش جودو- سر سلسله‌ی اعداد.

10. صورت- سوغات شیراز- موزون.

11. پیشوند ماضی استمراری- نشانه‌ها- گودال- مروارید.

12. سوراخ- عدد تیم فوتبال- فرکانس.

13. دودکش- جوان- فالگیر.

14. مربی آلمانی- خالق‌ شاهنامه- مفرد اردیه.

15. از مناظر و آثار دیدنی ایلام- کشور آسیایی، مسلمان و جنگ‌زده.

عمودی

1. ماشین خاک‌برداری- خودکار.

2. مرکز- بافندگی- کشتی جنگی.

3. نژاد ما- مفرد مقالات- بخشی از قرآن.

4. نوعی گل- زهر- ورقه‌ها.

5. ناپیدا- نام قدیم مجارستان- از آن ابریشم به دست می‌آید.

6. از آفت‌ها- زنگ- از مهره‌های شطرنج- از حروف اضافه.

7. غم- از اصول دین- از رشته‌های فنی.

8. نوعی کبوتر- جمع منسک- نوعی اتومبیل.

9. انگبین- میزان- رزمایش.

10. او – علت- چوب روی گردن گاو هنگام شخم‌زدن- خمیازه.

11. مقاومت- اسید نیتریک- واحد پول ژاپن.

12. جهنم- آرواره- تمام.

13. ملی‌پوش سابق فوتبال ترکیه- اتاق کوچک کشتی- نوعی فعل.

14. می‌بیند عرب- فاقد نور- پی در پی.

15. هدهد- طایفه‌ای از ایل کُرد.

CAPTCHA Image