متن ادبی

10.22081/hk.2019.70828

متن ادبی


متن ادبی

بارون

 

مریم پهلوان-۱۲ ساله-تهران

بارون بفرست... زیاد بفرست دلم نمی‌گیره،

خوش‌حال می‌شم؛ سبک می‌شم

مثل رنگین‌کمان می‌شم.

مثل خنکی قطره‌های بارون روی برگ

درخت پرتقال. بوی خاک شادم می‌کنه.

منو یاد تو می‌اندازه خدا.

هوای خنک زنده‌ام می‌کنه؛ بادکنک

آرزوهایم رو به پرواز در میاره.

خداجون! با بارون دلم بهت نزدیک‌تر می‌شه.

ممنون که بارون رو آفریدی خدای نازنین.

CAPTCHA Image