اسراف

10.22081/hk.2019.70821

اسراف


مرد: «پسرم سعی کن هیچ‌وقت اسراف نکنی. با کم‌ترین آب هم می‌تونی دندون‌هاتو مسواک بزنی.

CAPTCHA Image