خیابان پرپیچ و زیبا- یک جاده‌ی عجیب

10.22081/hk.2019.70788

خیابان پرپیچ و زیبا- یک جاده‌ی عجیب


شهر فرنگ

عصمت شهبازی

خیابان پرپیچ و زیبا

«سان‌فرانسیسکو»، شهر بزرگی است در ایالت کالیفرنیا در آمریکا. در شهر سان‌فرانسیسکو خیابان عجیبی وجود دارد به نام خیابان لومبارد.

این خیابان یک خیابان پیچ در پیچ و شیب‌دار است که در اطراف آن گل‌های زیبا و زیادی کاشته شده است. هم پیچ در پیچ بودن خیابان و هم وجود گل‌های زیبا، باعث شده که این خیابان، یک خیابان زیبا و جهانی شود و افراد زیادی برای دیدن آن از همه جای جهان بیایند.

یک جاده‌ی عجیب

جاده‌ی «آتلانتیک» یک جاده‌ی عجیب و پرپیچ و خم است در نروژ که در قسمتی از اقیانوس اطلس ساخته شده و چند جزیره‌ی کوچک را به هم وصل می‌کند. ساخت این جاده زمان زیادی به طول انجامید. هنگام عبور از این جاده می‌توان در بعضی از نقاط آن ایستاد و نفسی تازه کرد و یا حتی ماهی‌گیری و تفریح کرد.

CAPTCHA Image