منتظر جیک‌جیک فردای پرنده‌ها

10.22081/hk.2019.70779

منتظر جیک‌جیک فردای پرنده‌ها


صفحه‌ی خدا

منتظر جیک‌جیک فردای پرنده‌ها

 

سیداحمد مدقق

 

سلام خداجانم!

خب دیگه! من این‌جوری‌ام. همیشه دنبال چیزهای غیر منتظره‌ام. نمی‌دانم بابت این رفتارم ازت معذرت بخواهم یا نه؟ آخه چیزهای غیرمنتظره، مزه‌اش دو برابره! مثلاً به خاطر برف یک دفعه «فردا تعطیل است!» مزه‌اش دو برابر تعطیلیِ جمعه است. یا دیدن ناگهانی و یهویی دوستی قدیمی و تقریباً از یاد رفته توی حرم، وسط یک بازار قدیمی، چهارراه پشت چراغ قرمز، توی رختکن یک استخر سر پوشیده و... مزه‌اش ده برابر دیدن دوستی است که از قبل کلی برایش برنامه‌ریزی کردی و وعده گذاشتی.

به تقویم و روزهای زمستان نگاه می‌کنم. به روزهای سرد فکر می‌کنم. یک دفعه فکر غیرمنتظره‌ای به سرم می‌اندازی. دیگه وقتش شده، جلوی بالکن یا پشت‌بام کمی خرده نان بریزم. منتظر جیک و جیک فردای پرنده‌ها و صدای نوک زدن‌شان بمانم کیف می‌کنم که این صدا مثل غیرمنتظره‌ها شیرین است.

 

CAPTCHA Image