کمیک استریپ

10.22081/hk.2021.70387

کمیک استریپ

کلیدواژه‌ها


کمیک استریپ

چگونه در خانه به مادرمان کمک کنیم؟

سیدناصر هاشمی

 

1- سعی کنید همیشه به مادر خود کمک کنید.

تصویر از یک خانواده‌ی چهار نفره که جلوی هر کدام یک پیتزاست. به جز پسر خانواده که پیتزایش را خورده و فقط کارتن پیتزا باقی مانده است.

حباب بالای سر پسر: مامان می‌خوای کمکت کنم؟

 

2- فقط کمک کنید، دو به‌هم‌زنی نکنید.

تصویر دختری که مشغول جارو زدن منزل است و مادر نگاهش در موبایل است.

حباب بالای سر مادر: دختر اگه می‌خوای کمک کنی موبایلت رو بردار یه کم پشت سر عمه‌ات بد بگو! جارو کردن به درد من نمی‌خوره!

 

3- سعی کنید کمک به مادر بدون چشم‌داشت باشد.

تصویر پسری که مشغول ظرف شستن است و مادر با تعجب نگاهش می‌کند.

حباب بالای سر پسر: باور کنید من همین‌طوری کمک می‌کنم اصلاً هم تبلت نمی‌خوام.

 

4- کمک کنید، ولی گروکشی نکنید.

تصویر همه‌ی خانواده که سر سفره نشسته‌اند.

حباب بالای سر دختر خانواده: به مامان کمک کردم و برنج رو درست کردم. پس ته‌دیگش مال خودمه، گفته باشم.

5- کمک‌تان همیشگی باشد.

تصویر پسر که در حال جارو کشیدن است و مادر با تعجب نگاهش می‌کند.

حباب بالای سر پسر: این هم جاروی امروز. من تا یک‌ماه دیگه کمک نمی‌کنم، گفته باشم.

 

6- در عمل کمک کنید نه در حرف.

تصویر مادر که در حال پاک کردن آیینه‌هاست و پسر چاقی که دارد پفک می‌خورد.

حباب بالای سر پسر: آفرین مامان، مثلاً این‌جا ورزشگاه است. شما کارها رو انجام بده من هم تشویقت می‌کنم: مامان... مامان... هی هی!

CAPTCHA Image