عطر عبادت- خورشید بی‌غروب


عطر عبادت

 

زهرا شفیعی‌ینگابادی

 

هر لاله توی صحرا

زیبا و سرخ‌رنگ است

توی خیالم انگار

زنگوله‌ای قشنگ است

 

زنگوله‌های وحشی

در پای کوه و صحرا

به‌به چه باشکوه‌اند

وارونه‌های زیبا

 

آرام و سر به زیرند

همسایه‌های صخره

عطر خوش عبادت

پیچیده توی دره

 

خورشید بی‌غروب

(به یاد امام خمینی ره)

اکرم هاشمی‌‌پور

 

ای تکیه‌گاه مردم

در فصل بی‌قراری

پایان خشک‌سالی

سرچشمه‌ی بهاری

 

با تو چه‌قدر خوب است

حال و هوای گلدان

رقصیدن گل ‌سرخ

بر شانه‌های گلدان

 

آهنگ گام‌هایت

آهنگ صبح روشن

خورشید بی‌غروبی

گرم است با تو میهن

 

با نام پایدارت

میهن چه سربلند است

در سایه‌ی تو اسلام

دور از غم و گزند است

CAPTCHA Image