شهر شلوغ

10.22081/hk.2021.70278

شهر شلوغ

کلیدواژه‌ها


شهر شلوغ

آداب خرید در فروشگاه

سیدناصر هاشمی

1- فروشگاه مکانی است برای خرید. از اسمش پیداست.

 

حباب بالای سر بچه‌های داخل صف: دوم من... نخیر نوبت منه... سوم من.

2- فروشگاه مکانی است برای خرید، نه تفریح خانوادگی.

 

حباب بالای سر یکی از افراد خانواده: بچه‌ها فروشگاه شلوغ شده. لطفاً طناب را ول نکنید. بچه‌ها بیان جلوی گروه.

3-با بچه‌های کوچک به فروشگاه نروید که بیچاره می‌شوید.

 

حباب بالای سر بچه 1: من بلندگو می‌خوام.

حباب بالای سر بچه 2: من اون کله‌ی گوسفند رو می‌خوام.

حباب بالای سر بچه 3: منو بذار بالای قفسه‌ها.

حباب بالای سر بچه 4: من دست‌شویی شماره دو دارم.

4- برای خرید کم به فروشگاه نروید.

 

حباب بالای سر یکی از مشتری‌ها: زرنگی نکنی بزنی توی صف! برو ته صف.

5- به اندازه خرید کنید.

 

حباب بالای سر مرد خرید کننده: سبدهاش کوچیکه. دفعه‌ی بعد باید با وانتم بیام داخل فروشگاه.

6- افرادی که در فروشگاه کار می‌کنند، جزء کارکنان فروشگاه هستند. نه مالک فروشگاه از آن‌ها تخفیف نخواهید.

 

حباب بالای سر خریدار: به سیبیلت قسم ندارم. مال جهیزیه دخترم می‌خوام. بیش‌تر تخفیف بده.

CAPTCHA Image