پشت همین پنجره‌ها

10.22081/hk.2021.70255

پشت همین پنجره‌ها


پشت همین پنجره‌ها

نرگس شکری

نگاهت را از من نگیر ای ماه

با تمام

کلمه‌ها، حرف‌ها، نقطه‌ها

پشت این پنجره‌ها

گوشه‌ای تنها

خسته از این روز‌ها

به انتظار تو نشسته‌ام

تا تو را

در دل آسمان

پشت همین پنجره‌ها

شعر کنم

 

CAPTCHA Image