تکنیک تشکر

10.22081/hk.2021.70248

تکنیک تشکر

کلیدواژه‌ها


میان‌بُر

تکنیک تشکر

علی باباجانی

اول از همه از تو متشکرم که این صفحه را می‌خوانی. این‌که وقتت را در اختیار این صفحه قرار دادی تا ببینی چه چیزی نوشتم.

ببینم! با این تشکر حالت خوب نشد؟ چرا خوب نشود؟ من به وقت تو ارزش و احترام می‌گذارم و قدر تو را می‌دانم. اگر تو نبودی، من این را برای چه کسی باید می‌نوشتم. کاری ندارم کجا هستی و چه می‌کنی؟ هر که هستی و هر جا هستی، برایت بهترین‌ها را آرزومندم و از تو متشکرم.

راستی آیا تو تشکر می‌کنی؟ از چه کسی تشکر می‌کنی؟ چه وقت تشکر می‌کنی؟ چرا تشکر می‌کنی؟

معمولاً اگر کسی به ما محبتی بکند، ناخودآگاه از او تشکر می‌کنیم. مثلاً از پستچی که این مجله را به خانه‌ی ما می‌آورد، یا از دوستی که به ما هدیه‌ای می‌دهد. تشکر ما در مقابل کار خیری است که به ما می‌شود.

از تو می‌خواهم در ذهنت مرور کنی چه کسانی خیری به ما می‌رسانند و تشکر می‌کنیم. نمونه‌ی مشخصش می‌تواند مادر باشد که غذای گرم را برای‌مان آماده می‌کند. یا پدر که با پول توجیبی، خوش‌حال‌مان می‌کند.

بالاتر از این‌ها خداست که همه چیز را در اختیار ما قرار داده و می‌دهد. اصلاً ما از همان نوزادی با تشکر انس گرفتیم. مثلاً وقتی سوره‌ی حمد به گوش‌مان می‌رسد، اول بعد از نام خدا، تشکر است. سپاس و ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است.

صحبت از آفریدگار شد. هیچ می‌دانی از تشکر ما، خدا چه‌قدر خوش‌حال می‌شود؟ چشم‌هایت را ببند و ببین چه هدیه‌های زیادی به ما داده. فکر نمی‌کنی باید به خاطر آن‌ها از خدا تشکر کرد؟

ذهن ما ناخواسته پر از بارهای منفی است. برای فرار از این بارهای منفی، یکی از راه‌ها تشکر است. غیر از خدا و انسان‌ها، چیزهای زیادی هستند که می‌توانیم از آن‌ها تشکر کنیم. مثلاً از لباس‌مان، از خانه‌‌ی‌مان، از خودکار و دفتر و موبایل و تبلت‌مان. همه‌ی اشیاء ریز و درشتی که دور و بر ما هستند. از میوه‌ای که می‌خوریم. از گلی که عطرش را هدیه می‌کند و خیلی چیزهای دیگر.

برای بهتر شدن حالت یک پیشنهاد دارم. روزی حداقل دو وعده مراسم تشکر را برگزار کن.

1. شب قبل از خواب. در این وقت از پنج چیز تشکر کن. انتخاب با خودت.

2. صبح بعد از بیدار شدن. اولین تشکرت این باشد که: ممنونم خدای مهربان که یک روز دیگر به زندگی من اضافه کردی! و بعد چیزهای دیگر.

ببین با این تکنیک تشکر، چه اتفاق‌های خوبی برایت می‌افتد. تشکر برایت تشکر می‌آورد.

در پایان از صفحه‌ی کلید رایانه تشکر می‌کنم که کلمه‌ها را با انگشت‌هایم به هم رساند تا پر از تشکر باشد. از تو هم تشکر می‌کنم که این متن را تا آخر خواندی.

CAPTCHA Image