با تو حرف زدن خوب است


با تو حرف زدن خوب است

رقیه ندیری

با تو حرف زدن خوب است. حرف زدن با تو شعله‌ای‌ است در تاریکی، گلی ا‌ست در دلِ باغ، خبر خوشی است در شلوغی خبرهای ناگوار. آدم وقتی با تو حرف می‌زند شکفته می‌شود، گل می‌دهد و اطرافش را سبز می‌کند.

حرف زدن با تو خوب است. مثل دیدار زمستان با بهار، مثل آشنا شدن تاریکی با نور. انگار بعد از یک تنهایی غلیظ و سرد در کافه‌ای دنج و در کنار یک دوست صمیمی نشسته باشم و انگشتانم گرمی فنجان قهوه را سر بکشند. انگار بعد از یک بیماری سخت، سالم و شاد آفتاب صبح را نفس بکشم و در هوای تو رها باشم.

خدای من! حرف زدن با خودت را مثل گلی کوچک در قلبم بکار. بگذار جان و دهانم پر از تو باشد. ثانیه‌ها و ساعت‌های عمرم را با یادت پر کن و مرا تنها نگذار.

CAPTCHA Image