پاییز هم عید است

10.22081/hk.2019.70145

پاییز هم عید است

کلیدواژه‌ها


صفحه‌ی خدا

پاییز هم عید است

سیداحمد مدقق

سلام خداجانم!

مهرماه، بهترین ماه تو است. نه به خاطر این‌که تولدم در این ماه است. به خاطر این‌که پاییز هم یک جورهایی عید است. این همه رنگ، این همه شور و هیجان برای شروع سال تحصیلی، این همه شعر که شاعرها برایش گفته‌اند، شلوغی بازار کیف و کفش و... برای عید بودنش کافی است!

همان جوری که اول هر سال در نوروز یک لیست بلند بالا می‌نویسم و کلی برنامه‌ی خوب دارم، برای پاییز هم یک لیست درست می‌کنم. همه‌ی کارهای خوبی را که باید تا آخر سال انجام‌شان بدهم می‌نویسم یادم نرود.

خداجان، از تو که پنهان نیست! نصف بیش‌تر کارهایی که اول سال می‌خواستم انجام بدهم، مانده. خودت به من کمک کن این دفعه برنامه‌ریزی دقیق‌تری بکنم!

CAPTCHA Image