سرمقاله(آسمانه)

10.22081/hk.2019.70113

سرمقاله(آسمانه)


سرمقاله

آینده را می‌توان ساخت

آینده‌ی هر یک از ما، همین روزهایی است که پیش رو داریم و می‌توانیم با تلاش و کوشش‌مان رقم بزنیم.

آینده را می‌توان ساخت و از همین حالا باید برای آن برنامه‌ریزی کرد.

برای آینده باید آرزو و هدف داشت و همیشه در گوشه‌ی ذهن‌مان یاد داشته باشیم که خواستن، توانستن است؛ خواستن انگیزه و محرکی قوی برای رسیدن به تمامی رؤیاها و سرمنزل مقصود است. برای یک آینده‌ی خوب، می‌توانیم شاد باشیم، امید داشته باشیم و مثبت باشیم.

اصلاً برای ساختن یک آینده‌ی عالی بهتر است از ته دل خندید، به همه محبت کرد، زلال بود، مثل آینده بود و آبی آبی مثل آسمان. باید کودک بود، می‌توانیم حس و حال کودکانه داشته باشیم، زیرا همه‌ی کودکان، هنرمندان و فرشته‌هایی هستند که درخشدگی قلب‌شان آن‌ها را از ستارگان هم به خدا نزدیک‌تر کرده است.

 کودکان شکوفه‌های رنگارنگ و خوش‌بوی عالم هستند که بدون آن‌ها نه پدرها، پدر بودند و نه مادران جایگاه بهشتی داشتند.

نوید صنعتی- 15ساله- ملارد

CAPTCHA Image