شهر شلوغ

10.22081/hk.2019.70103

شهر شلوغ


شهر شلوغ

داروهای نیروزا

سیدناصر هاشمی

1- دو مرد در حال صحبت کردن هستند. کنار یکی از آن‌ها یک انسان حیوان‌نما مانند گوریل ایستاده است. اولی: تو خونه گوریل نگه می‌داری؟

دومی: این پسرمه. مواد نیروزا مصرف کرده، این شکلی شده.

2- دوتا مرد با قیافه‌های خلاف با هم در حال صحبت هستند. اولی: من داروسازم. داروهای نیروزا می‌سازم.

دومی: پس همکار هستیم. من هم داروهای مخدر می‌سازم.

3-دو خانم با هم در حال صحبت هستند. کنار یکی از خانم‌ها یک مردی با قد بسیار کوتاه ایستاده.

خانم اول: وا...! خواهر چرا آقاتون آب رفته؟

خانم دوم: چی بگم خواهر. مواد نیروزا بهش نساخته، برعکس عمل کرده. کوچیکش کرده.

4-دو بدن‌ساز با هم در حال صحبت هستند. یکی‌شان دُمی مانند تمساح دارد و در حال فروختن دارو است.

خریدار: آقا مطمئنید این دارو عوارض نداره؟

فروشنده: نه بابا. من خودم مصرف کننده‌ام. مشکلی هم با این دُمم ندارم.

5- خریدار و فروشنده دارو در حال صحبت هستند. خریدار یک بازوی کلفت دارد و یک بازوی لاغر.

فروشنده: ایراد از داروهای من نیست. اون یکی دستت یه کم چموشه و دارو جذب نمی‌کنه.

 

6- دو بدن‌ساز در باشگاه در حال صحبت هستند. یکی‌شان در حال فروختن آمپول به دیگری است.

فروشنده: این آمپول از هورمون گوسفند درست شده. من خودم هم استفاده می‌کنم هیچ عوارضی هم نداره بععععععع.

CAPTCHA Image